ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA „POD ANIOŁEM”

Świetlica Parafialna „Pod Aniołem” działa od stycznia 2003 roku. Celem Świetlicy jest stworzenie dzieciom przyjaznego miejsca, w którym czułyby się bezpieczne, potrzebne, akceptowane i doceniane. W zajęciach świetlicowych rozwija się pozytywne wzorce zachowań, uczy kontaktów interpersonalnych, organizacji alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu, profilaktyki uzależnień. Stara się rozwijać uzdolnienia i zainteresowania dzieci. Młodzi ludzie otrzymują w świetlicy: pomoc w odrabianiu lekcji i wyrównywaniu braków w nauce, zajęcia według zainteresowań (plastyczne, teatralne, origami, komputerowe, sportowe, zajęcia wspomagające prowadzone przez pedagogów i psychologa). Świetlica zapewnia dzieciom codzienne podwieczorki, a także organizuje pomoc materialną dla rodzin. Wychowawcy świetlicy ściśle współpracują z rodziną podopiecznych. Zajęcia w świetlicy prowadzone są od poniedziałku do piątku w godz. od 15.00 do 19.00., przynajmniej raz w tygodniu w sobotę lub niedzielę organizowane są imprezy okolicznościowe dla dzieci a także dla ich rodzin. Ponadto organizowane są wyjazdy krajoznawczo - wypoczynkowe, wyjścia na basen, a także do teatru, muzeum, na wystawy. Dzieci z sukcesami biorą udział w konkursach organizowanych w dzielnicy i w Warszawie. Z pomocy świetlicy rocznie korzysta blisko 100 osób. Świetlica posiada swoje logo, swoją stronę internetową, od początku działalności prowadzona jest kronika wydarzeń świetlicowych. Założycielem i koordynatorem pracy Świetlicy „Pod Aniołem” jest pani Teresa Tymosiewicz - Muszel, której pomaga kilkudziesięciu wolontariuszy. Asystentem jest ks. Mieczysław Jerzak.