Niedziela: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00

Dni powszednie: 7.00, 18.00

Sakrament Pokuty sprawowany jest codziennie w czasie każdej Mszy świętej

W pierwsze piątki miesiąca: od godz. 6.30 i od godz. 16.00 .

Poniedziałek, wtorek, środa: 16.00 - 17.30 (podczas kolędy 16.00-17.00)

Czwartek: 16.00 - 17.30 i 19.00 - 20.00 (podczas kolędy 16.00-17.00)

Piątek: nieczynna

Sobota: 9.00 - 10.00

 

Ksiądz Proboszcz przyjmuje w soboty.

Adres:
ul.Zamiejska 6
03-580 Warszawa - Targówek
tel. 0 22 679-03-72

e-mail: kancelaria@swmarek.waw.pl

Numer konta:
60 1240 6087 1111 0000 4749 4602

Akcja Katolicka

Akcja Katolicka została powołana przez papieża Piusa XI. Istotą jej działalności miał być udział świeckich w apostolstwie hierarchicznym Kościoła. Początkowo Stowarzyszenie działało we Włoszech, Francji, Belgii i Niemczech, zaś w latach 20. na wezwanie Ojca Świętego episkopaty w wielu krajach zaczęły tworzyć ramy organizacyjne dla AK.

9 września 1929 roku, obradująca w Poznaniu Komisja Prawna Episkopatu Polski postanowiła utworzyć Akcję Katolicką. W kwietniu 1930 roku Konferencja Episkopatu wyłoniła specjalną komisję do zatwierdzenia statutu organizacji, który zredagował sam Prymas Polski - August Hlond. Papież Pius XI zatwierdził dokument pismem Sekretariatu Stanu z 27 listopada 1930 roku. Tym samym polski Statut Akcji Katolickiej uzyskał, obok statutu włoskiego, otrzymał najwyższą sankcję prawną. 24 listopada 1930 roku kard. Hlond erygował Naczelny Instytut Akcji Katolickiej z siedzibą w Poznaniu. Statut ustanowił patrona dla stowarzyszenia w osobie św. Wojciecha oraz przyjął Święto Chrystusa Króla jako główną uroczystość Akcji Katolickiej w Polsce. Dzieło rozwijało się prężnie - w chwili wybuchu wojny liczyło 750 tys. członków.

Po wojnie władze komunistyczne rozwiązały wszystkie stowarzyszenia świeckie, w tym AK. Po upadku komunizmu stowarzyszenie odrodziło się na wyraźne życzenie św. Jana Pawła II wypowiedziane do biskupów polskich w roku 1993. Dekret erygujący Akcję Katolicką podpisał 2 maja 1996 r. Prymas Polski ks. kard. Józef Glemp. Następstwem podjętych działań były wybory statutowych władz krajowych stowarzyszenia przeprowadzone w Częstochowie w dniach 20-21 listopada 1998 roku. Delegaci wybrali dziewięcioosobowy zarząd oraz trzech kandydatów na prezesa stowarzyszenia. Kard. Józef Glemp desygnował do tej funkcji Halinę Szydełko z diecezji rzeszowskiej. W dniach 23-25 listopada 2001 r. w Poznaniu odbył się I Krajowy Kongres Akcji Katolickiej pod hasłem „Chrystus nadzieją przyszłości”.

W grudniu 2000 roku Akcja Katolicka w Polsce przystąpiła do Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej (FIAC) – organizacji, która skupia 50 stowarzyszeń z Europy, Afryki, Ameryki i Azji. Władze Forum stanowi Zjazd delegatów zbierający się co trzy lata oraz pięcioosobowy Sekretariat Generalny. Polska była jej członkiem w poprzedniej kadencji.

Misja

Powołujący do życia Akcję Katolicką papież Pius XI przedstawiając główne założenia stowarzyszenia w encyklice "Ubi arcano" oraz w encyklice "Divini Redemptoris" wyznaczył jej zadania na rzecz budowania państwa sprawiedliwości społecznej, opartej na nauczaniu Kościoła. Sobór Watykański II uznał AK za urząd, czyli posługę, którą cechuje nadprzyrodzone pochodzenie, kościelny charakter działalności, trwałość działania i publiczne uznanie przez Kościół. (...) W dekrecie o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes czytamy: „Do założenia Kościoła i do rozwoju wspólnoty chrześcijańskiej konieczne są różne urzędy, powoływane przez Boga spośród wiernych; winny one doznawać od wszystkich troskliwego poparcia i czci. Zalicza się do nich urząd kapłanów, diakonów i katechistów oraz Akcję Katolicką” (DM 15).

Św. Jan Paweł II, na którego życzenie doszło do odrodzenia organizacji, tak powiedział podczas pielgrzymki do Polski w roku 1997: „Dzisiaj potrzebni są ludzie świeccy rozumiejący potrzebę stałej formacji wiary. Jakże dobrze się stało, iż została przywrócona do życia w Kościele na polskiej ziemi Akcja Katolicka (…), która obok różnych ruchów i wspólnot modlitewnych staje się szkołą wiary”.

Papież Benedykt XVI podczas spotkania z włoskimi strukturami stowarzyszenia mówił: „Kościół w tej chwili historii szczególnie potrzebuje ludzi wierzących, którzy dają świadectwo Chrystusowi – Jego prawdzie i miłości. Dorośli i młodzież należący do Akcji Katolickiej winni cieszyć się przynależnością do Kościoła i umieć przekazywać społeczeństwu motywację życia i nadziei”.

Najważniejsze liczby

Liczba członków zwyczajnych Akcji Katolickiej w Polsce wynosi ok. 20 000 osób zrzeszonych w ponad 1800 parafialnych oddziałach, w 40 diecezjach. Akcja Katolicka ma też ponad 3500 członków wspierających. Średni statystyczny diecezjalny instytut to 488 członków zwyczajnych oraz 46 oddziałów parafialnych. Pod względem liczebności najliczniejsze struktury działają w archidiecezji przemyskiej - 3214, diecezji tarnowskiej - ok. 2000, bielsko-żywieckiej - 1307, poznańskiej - 1116 i rzeszowskiej - ok. 1000 osób. To dane ze sprawozdania sekretarza w Zarządzie Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej Kazimierza Kryli.

Są też mniej liczne pod tym względem diecezje - w pelplińskiej tamtejsze struktury stowarzyszenia liczą 196 członków, w kieleckiej - 195 w bydgoskiej – 186, w gnieźnieńska 173, a w gdańskiej – 145. Jak wyliczył sekretarz rady, w roku minionym w diecezjach odbyły się średnio 2 spotkania w ciągu roku, podczas gdy zarządy obradowały w tym czasie średnio na 9 posiedzeniach.

Czym zajmuje się Akcja Katolicka?

Inicjatywy diecezjalne są bardzo różnorodne. Popularnymi formami działalności są: festiwale pieśni religijnej, przeglądy pieśni patriotycznej, konkursy wiedzy religijnej i historycznej oraz literackie dla dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie organizuje imprezy rocznicowe upamiętniające ważne wydarzenia historyczne. Akcja Katolicka w Białymstoku organizuje np. Ogólnopolski Konkurs Młodych Organistów im. Franciszka Karpińskiego. Płock wyspecjalizował się w Maratonach Biblijnych, a Gdańsk w Konkursie Biblijnym im. Kardynała A. Hlonda. Kraków organizuje Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej, Poznań – Forum Duszpasterskie, Pelplin – Dni Społeczne, Olsztyn – Wentę Dobroczynną. Są to imprezy cykliczne odbywające się od kilku, a nawet kilkunastu lat.

Akcja Katolicka prowadzi też szkoły, ośrodki pomocowe, placówki zdrowia. Pod szyldem stowarzyszenia działają Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej i Kluby Pracy. Od paru lat w Sandomierzu funkcjonuje Dom Ulgi w Cierpieniu, a w łódzkim Zgierzu - Świetlica Środowiskowa otaczająca opieką wymagających pomocy uczniów. W tym roku w Jeleśni (diec. bielsko-żywiecka ), w zabytkowej, zrewitalizowanej plebanii, otwarto Centrum Konferencyjno-Formacyjne. AK diecezji zielonogórsko-gorzowskiej prowadzi szkołę, a diecezja warmińska Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Członkowie organizacji niosą pomoc charytatywną potrzebującym – osobom starszym, niepełnosprawnym, dzieciom z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pomagają w sytuacjach dramatycznych wydarzeń – pożarów, powodzi.

Akcja Katolicka w parafii św. Marka Ewangelisty

Akcja Katolicka przy parafii św. Marka Ewangelisty istnieje od 15 maja 1997 roku. Pierwszym asystentem parafialnym był ks. proboszcz Szczepan Stalpiński (1997 – 2000). Drugim, ks. proboszcz Krzysztof Waligóra (2000 – 2004). Od października 2014 roku, parafialnym asystentem Akcji Katolickiej jest ks. proboszcz Sylwester Gaworek. Dotychczasowi prezesi to: Zdzisław Rosłon (1997 – 2005, dwie kadencje), Maciej Danko (2004 – 2007). Od 23 października 2007 roku prezesem pozostaje pani Bożenna Borkowska. Członkowie AK spotykają się w każdy trzeci wtorek miesiąca. Spotkania rozpoczynają się i kończą modlitwą. W ich tracie omawiane są bieżące sprawy wspólnoty parafialnej, ojczyzny oraz dokonuje się praca formacyjna członków koła. Na spotkaniach Akcji Katolickiej asystent parafialny prowadzi wykłady i dyskusje na temat teologii i Biblii, po których możliwa jest dyskusja. Oprócz tego, członkowie parafialnego koła Akcji Katolickiej:

  • w okresie Wielkiego Postu prowadzą rozważania Drogi Krzyżowej;
  • w Święto Bożego Ciała przygotowują wystrój głównego ołtarza;
  • prowadzą kiosk parafialny;
  • w okresie Świąt Bożego Narodzenia rozprowadzają opłatki na stół wigilijny;
  • w październiku, w „Dzień Papieski” prowadzą kwestę na rzecz programu stypendialnego.

 Patroni Akcji Katolickiej w Polsce

Św. Wojciech

Bł. Stanisław Kostka Starowieyski

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Strona Akcji Katolickiej w Polsce

 Strona Akcji Katolickiej w Diecezji


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
141 0.22045493125916