Niedziela: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00 (w lipcu i sierpniu nie ma Mszy o godzinie 13:00)

Dni powszednie: 7:00, 18:00

Sakrament Pokuty sprawowany jest podczas Mszy Świętej

Kancelaria parafialna jest czynna w:

poniedziałki od 19:00 do 20:00;

środy od 16:00 do 17:30;

soboty od 8:30 do 9:30.

W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny (722 371 900) lub bezpośrednio po Mszy Świętej.

Adres:
ul. Zamiejska 6
03-580 Warszawa - Targówek
tel. 722 371 900

e-mail: swmarekew@gmail.com

Numer konta:
60 1240 6087 1111 0000 4749 4602

Caritas

Zespół Charytatywny - Caritas istnieje w Parafii św. Marka od roku 1990. Został on założony przez ówczesnego Księdza Proboszcza Szczepana Stalpińskiego. Bezpośrednią opiekunką zespołu przez wiele lat była siostra Victima, pallotynka misjonarka, z którą wspólpracowało kilku woluntariuszy. Obecnie opiekunem grupy jest ks. Daniel. Grupa liczy kilkunastu aktywnych wolontariuszy. Głównym zadaniem zespołu jest odwiedzanie w domach osób starszych i chorych z terenu parafii i pomaganie w ich potrzebach. Poza tym kilka razy do roku, zazwyczaj w Adwencie i w Wielkim Poście, organizowana jest w kościele zbiórka darów żywnościowych dla potrzebujących, przy wielkiej ofiarności parafian. Żywność jest na bieżąco rozdzielana potrzebującym z parafii, szczególnie rodzinom wielodzietnym. W czasie rekolekcji adwentowych organizowany jest dzień chorych. Po Mszy św. odbywa się w domu parafialnym uroczyste spotkanie opłatkowe dla osób samotnych i chorych z udziałem ks. proboszcza i kapłanów pracujących w parafii. 

Strona ogólnopolska Caritasu: http://www.caritas.pl/

Strona diecezjalna Caritasu: http://www.warszawa-praga.caritas.pl/

"W obliczu współczesnych form ubóstwa, których jak wiem nie brakuje w naszym kraju, potrzebna jest dziś — jak to określiłem w liście Novo millennio ineunte — «wyobraźnia miłosierdzia» w duchu solidarności z bliźnimi, dzięki której pomoc będzie «świadectwem braterskiej wspólnoty dóbr» (por. n. 50). Niech tej «wyobraźni» nie zabraknie mieszkańcom Krakowa i całej naszej Ojczyzny. Niech wyznacza duszpasterski program Kościoła w Polsce. Niech orędzie o Bożym miłosierdziu zawsze znajduje odbicie w dziełach miłosierdzia ludzi. Trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie brata, który wraz z utratą pracy, dachu nad głową, możliwości godnego utrzymania rodziny, wykształcenia dzieci doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia i beznadziei. Potrzeba «wyobraźni miłosierdzia», aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie; aby nie odwracać się od chłopca czy dziewczyny, którzy zagubili się w świecie różnorakich uzależnień lub przestępstwa; aby nieść radę, pocieszenie, duchowe i moralne wsparcie tym, którzy podejmują wewnętrzną walkę ze złem. Potrzeba tej wyobraźni miłosierdzia wszędzie tam, gdzie ludzie w potrzebie wołają do Ojca miłosierdzia: «Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj». Oby dzięki bratniej miłości tego chleba nikomu nie brakowało! «Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią»" (Mt 5, 7).

Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej s. Faustyny Kowalskiej, Kraków - 2002


Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
111 0.10894918441772